• Mărește dimensiunea fontului
  • Dimensiunea fontului normală
  • Micește dimensiunea fontului
Home Asistenta si ingrijire la domiciliu persoane varstnice dependente

Servicii de asistenta si ingrijire la domiciliu persoane varstnice dependente

Email Imprimare PDF

Se acorda conform:

* Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice replublicata;
* O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
* H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice.

Se asigura:

Ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice vulnerabile in fata necesitatilor vietii cotidiene, prin angajarea unui “ingrijitor persoane varstnice”.

Cine poate beneficia de servicii de asistenta si ingrijire la domiciliu:

* persoana varstnica aflata in una din urmatoarele situatii:
* nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
* nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii;
* nu realizeaza venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare;
* nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire specializata;
* se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, datorita bolii ori starii fizice sau psihice.

Conditii de acordare:

* persoanele varstnice care, evaluate potrivit grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, nu au venituri sau ale caror venituri sunt mai mici de 5 ori decat nivelul venitului net lunar luat in calcul la stabilirea ajutorului social pentru o persoana singura, pot beneficia de servicii de asistenta si ingrijire la domiciliu GRATUIT;
* persoanele varstnice care, evaluate potrivit grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, sunt indreptatite sa beneficieze de servicii de asistenta si ingrijire la domiciliu si care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul de 5 ori mai mici decat nivelul venitului net lunar luat in calcul la stabilirea ajutorului social pentru o persoana singura, beneficiaza de servicii cu plata unei contributii, in functie de tipul de servicii acordate si de venitul persoanei, fara a depasii costul acestora calculat pentru perioada respectiva;

Acte necesare pentru accesarea serviciilor sociale de asistenta si ingrijire la domiciliu :

* cerere adresata Primarului municipiului Tulcea;
* cererile sau sesizarile pentru acordarea serviciilor de asistenta sociala si ingrijire la domiciliu, pot fi adresate de orice persoana fizica sau juridica ce are cunostinta despre existenta cazurilor sociale ce necesita asistenta si ingrijire la domiciliu,
* ancheta sociala efectuata de personalul compartimentului „Asistenta Persoane Varstnice”
* B.I./C.I.(original si xerocopie);
* Certificat de nastere ( original si xerocopie);
* Certificat de deces (original si xerocopie), daca este cazul;
* Certificat de casatorie (original si xerocopie), daca este cazul;
* Hotarare de divort (original si xerocopie), daca este cazul;
* Adeverinta de venit (cupon de pensie);

Serviciile asigurate persoanelor varstnice la domiciliu sunt:

a) servicii de ingrijire personala: ajutor pentru igiena corporala, imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare;
b) servicii menajere si gospodaresti: ajutor pentru prepararea hranei, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, plata unor facturi si obligatii curente, insotirea in mijloace de transport, companie, activitati de administrare si gestionare a bunurilor, activitati de petrecere a timpului liber;
c) servicii de recuperare si reabilitare fizica si psihica: masaj, consiliere psihologica, sociala;
d) servicii de asistenta sociala: servicii de informare, vizite la domiciliu, asigurarea de legaturi cu alte servicii, institutii, evaluarea nevoilor si elaborarea unui plan social de interventie, insotirea vartstnicilor in diverse situatii de ordin social.

Nota:

Serviciile se asigura de catre persoane calificate ca „ingrijitori persoane varstnice”.
Beneficiarul este ingrijit in baza unui plan individualizat de servicii de asistenta si ingrijire, adaptat nevoilor si gradului de dependenta.
Dreptul la servicii de asistenta sociala pentru persoanele varstnice dependente, se stabileste pe baza anchetei sociale cu respectarea criteriilor prevazute in „Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice” intocmita de asistentii sociali din cadrul Compartimentului „Asistenta persoane Varstnice”in colaborare cu medicul geriatru prin dispozitia primarului.