• Mărește dimensiunea fontului
 • Dimensiunea fontului normală
 • Micește dimensiunea fontului
Home Prezentare DAPS Tulcea

Prezentare DAPS Tulcea

Email Imprimare PDF

Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea s-a infiintat incepand cu data de 01.04.2003, ca serviciu public cu personalitate juridica in subordinea consiliului local, conform Hotararii nr. 82/28.03.2003 a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

 Obiectul de activitate al DAPS: 

-          acordarea de servicii de ingrijire, supraveghere si educatie oferite in cadrul creselor;

-          intocmirea documentatiei in vederea stabilirii dreptului la ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;

-          acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, cu energie termica furnizata in sistem centralizat si cu gaze naturale, conform OU.G. nr.70 /2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;

-          acordarea de protectie sociala prin Cantina Municipala in baza Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

-          acordarea asistentei sociale pentru persoanele varstnice, potrivit Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice cu modificarile si completarile ulterioare;

-          acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei in baza Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          intocmirea documentatiei in vederea acordarii indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, sau in cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani, potrivit OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

-          angajarea, instruirea si salarizarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          acordarea indemnizatiei lunare, persoanelor cu handicap grav, potrivit prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare;

-          acordarea de protectie sociala conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare;

-          acordarea de asistenta medico-sociala prin cabinetele medicale scolare conform O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale si a Ordinului nr. 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, emis de Ministerul Sanatatii si Familiei;

-          acordarea asistentei medicale comunitare, potrivit prevederilor O.U.G. nr.162/2008;

-          acordarea de servicii sociale persoanelor fara adapost, prin Centrul Social de Urgenta “Phoenix”;

-          acordarea de scutire/reducere de la plata taxelor si impozitelor pe cladirea de domiciliul si pe terenul aferent acesteia conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Principiile si valorile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale

 • respectarea drepturilor si a demnitatii omului;
 • asigurarea autodeterminarii si a intimitatii persoanei beneficiare;
 • asigurarea dreptului de a alege;
 • abordarea individualizata si centrarea pe persoane;
 • cooperarea si parteneriatul;
 • recunoasterea valorii fiecarei persoane;
 • abordarea comprehensiva, globala si integrata;
 • orientarea pe rezultate;
 • inbunatatirea continua a calitatii;
 • combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, in cadrul institutiilor;
 • solidaritatea sociala;
 • libertatea de a alege serviciul social in functie de nevoia sociala;
 • egalitatea de sanse si nediscriminarea in accesul la serviciile sociale si in furnizarea serviciilor sociale;
 • participarea beneficiarilor la intregul proces de furnizare a serviciilor sociale;transparenta si responsabilitate publica in acordarea de servicii sociale;
 • proximitate in furnizarea serviciilor sociale.